052 Політологія

 

052 Політологія Нормативні Навчальні дисципліни

(обов’язковий компонент)  

Робочі навчальні програми

Вибірковий
компонент 
Силабуси
2023 рік

РНП Конституційне право 23-24

 РНП _Методи збору соц . інформації _23-24

РНП Виборчі системи та Виборчий процес 23-24

РНП Вступ до політології’ 23-24

РНП Етичні стандарти проф діяльності. 23-24

РНП Загальні теорії політики 23-24

РНП Іноземна мова__23-24

РНП Історія держави і права заруб кр. 23-24

РНП Історія політичних вчень 23-24

РНП Історія світових цивілізацій 23-24

РНП Історія та теорія парламентаризму 23-24

РНП Історія України 23-24

РНП Логіка 23-24

РНП Основи медіограмотності 23-24

РНП Основи гендерної рівності 2023-24

РНП Основи геополітики 23-24

РНП Політична комунікативістика 23-24

РНП Політична культура 23-24

РНП Політична соціологія 23-24

РНП Політичні інститути і процеси 23-24

РНП Правознавство 23-24

РНП Психологія, політична психологія 23-24

РНП Публічне адміністрування та місцеве самовряд 23-24

РНП Риторика 23-24

РНП Соціологія_23-24

РНП Теорії міжнародних відносин 23-24

РНП Теорії та методи сучасної політології 23-24

РНП Теорія держави і права 23-24

РНП Теорія і практика демократії

РНП Українська мова за професійним спрямуванням

РНП Філософські студії 23-24

РНП Історія філософської думки 23-24

 

Економічна Теорія

Конфліктологія

Менеджмент і маркетинг

Методологія соціологічних досліджень 23-24

Основи громадянської освіти

Політична Географія

Соціальна структура суспільства

Соціологія економіки

Структури повсякденності країн

Західної цивілізації ХІХ – початку ХХ ст.»

Сучасна зарубіжна політологія