Конференції

Програми конференцій

2023 рік 2022 рік 2021 рік Архівні роки
Програма ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА
УКРАЇНИ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА» 2023 р.
ЗбірникVІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОСВІТИ»
ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА 2023
ПРОГРАМА ЮВІЛЕЙНОЇ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ 50-РІЧЧЮ
ВІДНОВЛЕНОГО ІСТОРИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ / НАВЧАЛЬНОНАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
ІМЕНІ О.М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО 2023  
Програма_науковий семінар_2023_Фльорівські читання 2023__