КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, АРХЕОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, АРХЕОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

 

Острянко Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, професор, завідувач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народився 30 червня 1973 р. у м. Чернігові. У 1996 р. закінчив Чернігівський педінститут ім. Т. Г. Шевченка. У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Протягом листопада 2001 – лютого 2003 рр. виконував обов’язки декана історичного факультету. З лютого 2003 р. по травень 2013 р. був заступником директора Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського з навчальної роботи. У період 2013 – 2015 рр. обіймав посаду генерального директора Національного історико-культурного заповідника “Чернігів стародавній”.

Викладає навчальні курси: джерелознавство історії України, актуальні проблеми історичного джерелознавства.

Коло наукових інтересів: джерелознавство, історія історичної науки України, проблеми методології історії, регіональна історія.

Юда Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи, заступник директора з виховної роботи. Народилася 11.08.1964 р. у місті Чернігові. У 1987 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «історія і теорія педагогіки».

Викладає навчальні курси: етнопедагогіка, методика викладання українознавства, історія українського театру, історія українського музичного мистецтва.

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, етнопедагогіка, історія жіночого руху, гендерні проблеми, історія театру, історія музики, етнографія.

Дорохіна Тамара Федорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народилася 19.09.1963 р. у селі Тупичів Чернігівської області. У 1995 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.06 – «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Викладає навчальні курси: етнологія, методика викладання українознавчих дисциплін у ВНЗ, історична географія.

Коло наукових інтересів: українознавство та українознавчі дисципліни.

Пилипенко Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народився 28.11.1982 р. у місті Чернігові. У 2006 р. закінчив Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. У 2009 р. захистив дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія».У 2016 році отримав вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: географія України, географія туризму, туристичні ресурси України, МОДЮТ.

Коло наукових інтересів: історія України і Польщі 16-17 століть, міжнародні відносини (Центрально-Східна Європа 16-17 ст.), інтелектуальна історія (історія понять, уявлень) Європи 16-17 ст., історіографія, історія культури України і Польщі пізнього середньовіччя і Раннього Нового часу. 

 

Токарєв Сергій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедр археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народився 10 липня 1982 р. в смт. Короп, Коропського р-н., Чернігівської обл.

У 2004 р. закінчив історичний факультет ЧДПУ ім. Шевченка за спеціальністю “історія та українознавство”, а в 2005 р. – магістратуру. У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Викладає навчальні курси : “Історія України”, Етнічна історія України українознавство, спеціальні історичні дисципліни. Займається організацією

та проведенням етнографічної та краєзнавчо-туристичної практик.

Коло наукових інтересів : історія Української козацької держави другої половини 17 – 18ст., історія та генеалогія козацької старшини, етнографії Чернігівщини.

Щербина Світлана Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народилася 04.06.1983 р. у місті Чернігові. У 2006 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – «історія України», у 2015 році отримала вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: історія туризму, етнографія України, етнопедагогіка.

Коло наукових інтересів: краєзнавство (історія Чернігівщини), етнологія України.

Черненко Олена Євгенівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри Історії України, археології та краєзнавства. Народилась 17 листопада 1964 р. у м. Києві. У 1987 р. закінчила Чернігівський педінститут ім. Т. Г. Шевченка. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – «археологія». У 2008 р. отримала вчене звання доцента. Впродовж 2011–2014 рр. навчалася в докторантурі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. З 2012 р. керівник Чернігівської, з 2014 – Мезинської та Новгород-Сіверської археологічних експедицій університету.
Викладає навчальні курси: спеціальні історичні дисципліни, міфологія та фольклор, архітектурна археологія.
Коло наукових інтересів: археологія Подесення доби середньовіччя та раннього модерну, архітектурна археологія.
 
Скороход В’ячеслав Миколайович– кандидат історичних наук, старший викладач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народився 26 жовтня 1983 р. у смт. Холми Чернігівської області. У 2007 р. закінчив Чернігівський педуніверситет ім. Т. Г. Шевченка. Протягом 2007 – 2010 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історії та археології України. У лютому 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: середньовічні кочівники середньовічної Європи, спеціальні історичні дисципліни, матеріальна культура доби вікінгів.

Коло наукових інтересів: археологічні старожитності доби вікінгів на території Русі, зокрема Нижнього та Середнього Подесення. 

Веремейчик Олена Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства. Народилась 28 квітня 1964 р. у м. Чернігові. У 1988 р. закінчила Гомельський державний університету імені Ф. Скорини. У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – «археологія». Протягом 2005–2008 рр. навчалася в докторантурі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Начальник Любецької археологічної експедиції з 2009 р.
Викладає навчальні курси: археологія України та методика польових археологічних досліджень, археологія кам’яної доби, археологія бронзи та раннього залізного віку, археологія ранніх слов’ян та Київської Русі, археологічні пам’ятки Чернігово-Сіверщини, польова археологія.
Коло наукових інтересів: археологічні пам’ятки доби середньовіччя та раннього модерну Чернігівського Полісся, зокрема сільські поселення.
Третяк Олена Станіславівна‒ доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор.Професор кафедри історії України, археології та краєзнавства та кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. Народилася 14.04.1969 р. у м. Сосниця, Чернігівської області.У 1992 р. закінчила історичний факультет Чернігівського державногопедагогічного інститутуім. Т. Г. Шевченка,отримала диплом з відзнакою. У 1997 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та підготовки працівників освіти й отримала диплом за спеціальністю «Практична психологія». У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2009 р. по 2012 р. навчалася в докторантурі Інституту вищої освіти НАПН України. У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. У 2015 р. отримала атестат професора.
Член спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02 Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, виконувала обов’язки вченого секретаря ради. Призначалася опонентом, експертом та рецензентом дисертацій для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук. Є науковим керівником та консультантом здобувачів наукового ступеню (2 захищені).
Викладає навчальні дисципліни: «Основи психології», «Етнопсихологія».
Коло наукових інтересів: соціальна психологія, психологія менеджменту, психологія управління та організацій, культурологія, професійна підготовка персоналу.
Є автором більше 130 наукових публікацій.
 
Рахно Олександр Якович – кандидат історичних наук, доцент. Народився 26 грудня 1959 р. у с. Вяртсіля Сортавальського району Карельської АРСР. У 1985 р. закінчив історичний факультет Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка. Впродовж 1985 – 1992 рр. працював референтом Чернігівської обласної організації товариства “Знання”. З лютого 1992 р. лаборант, а з вересня 1992 р. – асистент кафедри історії та археології України Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка. У 1998 – 2001 рр. аспірант кафедри історії та археології України Чернігівського педуніверситету ім. Т. Г. Шевченка. З вересня 2001 р. – старший викладач, доцент кафедри історії та археології України, заступник директора Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського з навчальної роботи. З листопада 2011 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри історії та археології України. З січня 2016 р. – завідувач кафедри історії України, з  вернсня 2020 р. – доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства. У жовтні 2003 р. захистив кандидатську дисертацію. Відмінник освіти України (2009 р.).

Викладає навчальні курси: вступ до спеціальності та методика самостійної роботи, історія України ХІХ ст., історія України першої половини ХХ ст., Грошовий обіг України XVII – ХХІ ст.

Коло наукових інтересів: історія України ХІХ – початку ХХ ст., зокрема історія Чернігівського земства.

Коваленко Олександр Борисович  – кандидат історичних наук, професор кафедри історії України. Народився 5 лютого 1951 р. у м. Чернігові. У 1973 р. закінчив Ніжинський педінститут ім. М. Гоголя. У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З грудня 1988 р. по травень 1990 р. – завідувач кафедри історії СРСР та УРСР Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка. У червні 1990 р. з його ініціативи була створена кафедра історії та археології України, яку він очолював до 1992 р. З 1990 р. – декан історичного факультету, з 2009 р. – директор Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського (нині Навчально – науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського).
Викладає навчальні курси: українська історіографія, українське архівознавство.Коло наукових інтересів: регіональна історія та історіографія Північного Лівобережжя, джерелознавство, археографія.
Ясновська Людмила Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. Народилась 25 червня 1963 р. у м. Чернігові. У 1987 р. закінчила Чернігівський педінститут ім. Т. Г. Шевченка. У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: стародавня історія України, археологія України, історичне краєзнавство, правові основи захисту пам’яток історії та культури, історіографія вітчизняної археології.

Коло наукових інтересів: історія вивчення давньоруських старожитностей Чернігівщини, історіографія вітчизняної археології

Гринь Олена Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. Народилась 9 березня 1977 р. у м. Чернігові. У 2001 р. закінчила історичний факультет Чернігівського педуніверситету ім. Т. Шевченка. Протягом 2001 – 2004 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі історії та археології України Чернігівського педуніверситету ім. Т. Шевченка. З січня 2004 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії та археології України. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія України литовсько-польської доби, Історія України, Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст., Основи фалеристики.

Коло наукових інтересів: історія України литовсько-польської доби.

Петреченко Ірина Євгенівна  – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства. Народилася 17 жовтня 1972 р. у м. Чернігові. У 1994 р. закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка. У 1994–2003 рр. працювала провідним археографом Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С. Грушевського НАН України Протягом 1996–1999 рр. навчалася в аспірантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З жовтня 2003 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії та археології України, нині кафедри історії України, археології та краєзнавства.
Викладає навчальні курси: Історія України доби Гетьманщини, Історія Криму, Експертиза культурно-історичних цінностей.
Коло наукових інтересів: історія України доби Гетьманщини, джерелознавство історії України.
Гриньова Юлія Сергіївна – старший лаборант кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народилася 12 січня 1985 р. у м. Чернігів. У 2002 р. закінчила загальноосвітню середню школу фізико-математичного профілю №12. У 2008 р. закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г. Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти. З 2010 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи.