КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, АРХЕОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, АРХЕОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

 

Острянко Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, професор, завідувач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народився 30 червня 1973 р. у м. Чернігові. У 1996 р. закінчив Чернігівський педінститут ім. Т. Г. Шевченка. У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Протягом листопада 2001 – лютого 2003 рр. виконував обов’язки декана історичного факультету. З лютого 2003 р. по травень 2013 р. був заступником директора Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського з навчальної роботи. У період 2013 – 2015 рр. обіймав посаду генерального директора Національного історико-культурного заповідника “Чернігів стародавній”.

Викладає навчальні курси: джерелознавство історії України, актуальні проблеми історичного джерелознавства.

Коло наукових інтересів: джерелознавство, історія історичної науки України, проблеми методології історії, регіональна історія.

Юда Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи, заступник директора з виховної роботи. Народилася 11.08.1964 р. у місті Чернігові. У 1987 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «історія і теорія педагогіки».

Викладає навчальні курси: етнопедагогіка, методика викладання українознавства, історія українського театру, історія українського музичного мистецтва.

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, етнопедагогіка, історія жіночого руху, гендерні проблеми, історія театру, історія музики, етнографія.

Дорохіна Тамара Федорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народилася 19.09.1963 р. у селі Тупичів Чернігівської області. У 1995 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.06 – «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Викладає навчальні курси: етнологія, методика викладання українознавчих дисциплін у ВНЗ, історична географія.

Коло наукових інтересів: українознавство та українознавчі дисципліни.

Токарєв Сергій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедр археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народився 10 липня 1982 р. в смт. Короп, Коропського р-н., Чернігівської обл.

У 2004 р. закінчив історичний факультет ЧДПУ ім. Шевченка за спеціальністю “історія та українознавство”, а в 2005 р. – магістратуру. У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Викладає навчальні курси : “Історія України”, Етнічна історія України українознавство, спеціальні історичні дисципліни. Займається організацією

та проведенням етнографічної та краєзнавчо-туристичної практик.

Коло наукових інтересів : історія Української козацької держави другої половини 17 – 18ст., історія та генеалогія козацької старшини, етнографії Чернігівщини.

Щербина Світлана Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народилася 04.06.1983 р. у місті Чернігові. У 2006 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – «історія України», у 2015 році отримала вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: історія туризму, етнографія України, етнопедагогіка.

Коло наукових інтересів: краєзнавство (історія Чернігівщини), етнологія України.

Черненко Олена Євгенівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри Історії України, археології та краєзнавства. Народилась 17 листопада 1964 р. у м. Києві. У 1987 р. закінчила Чернігівський педінститут ім. Т. Г. Шевченка. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – «археологія». У 2008 р. отримала вчене звання доцента. Впродовж 2011–2014 рр. навчалася в докторантурі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. З 2012 р. керівник Чернігівської, з 2014 – Мезинської та Новгород-Сіверської археологічних експедицій університету.
Викладає навчальні курси: спеціальні історичні дисципліни, міфологія та фольклор, архітектурна археологія.
Коло наукових інтересів: археологія Подесення доби середньовіччя та раннього модерну, архітектурна археологія.
 
 
Веремейчик Олена Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства. Народилась 28 квітня 1964 р. у м. Чернігові. У 1988 р. закінчила Гомельський державний університету імені Ф. Скорини. У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – «археологія». Протягом 2005–2008 рр. навчалася в докторантурі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Начальник Любецької археологічної експедиції з 2009 р.
Викладає навчальні курси: археологія України та методика польових археологічних досліджень, археологія кам’яної доби, археологія бронзи та раннього залізного віку, археологія ранніх слов’ян та Київської Русі, археологічні пам’ятки Чернігово-Сіверщини, польова археологія.
Коло наукових інтересів: археологічні пам’ятки доби середньовіччя та раннього модерну Чернігівського Полісся, зокрема сільські поселення.
Рахно Олександр Якович – кандидат історичних наук, доцент. Народився 26 грудня 1959 р. у с. Вяртсіля Сортавальського району Карельської АРСР. У 1985 р. закінчив історичний факультет Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка. Впродовж 1985 – 1992 рр. працював референтом Чернігівської обласної організації товариства “Знання”. З лютого 1992 р. лаборант, а з вересня 1992 р. – асистент кафедри історії та археології України Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка. У 1998 – 2001 рр. аспірант кафедри історії та археології України Чернігівського педуніверситету ім. Т. Г. Шевченка. З вересня 2001 р. – старший викладач, доцент кафедри історії та археології України, заступник директора Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського з навчальної роботи. З листопада 2011 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри історії та археології України. З січня 2016 р. – завідувач кафедри історії України, з  вернсня 2020 р. – доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства. У жовтні 2003 р. захистив кандидатську дисертацію. Відмінник освіти України (2009 р.).

Викладає навчальні курси: вступ до спеціальності та методика самостійної роботи, історія України ХІХ ст., історія України першої половини ХХ ст., Грошовий обіг України XVII – ХХІ ст.

Коло наукових інтересів: історія України ХІХ – початку ХХ ст., зокрема історія Чернігівського земства.

Коваленко Олександр Борисович  – кандидат історичних наук, професор кафедри історії України. Народився 5 лютого 1951 р. у м. Чернігові. У 1973 р. закінчив Ніжинський педінститут ім. М. Гоголя. У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З грудня 1988 р. по травень 1990 р. – завідувач кафедри історії СРСР та УРСР Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка. У червні 1990 р. з його ініціативи була створена кафедра історії та археології України, яку він очолював до 1992 р. З 1990 р. – декан історичного факультету, з 2009 р. – директор Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського (нині Навчально – науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського).
Викладає навчальні курси: українська історіографія, українське архівознавство.Коло наукових інтересів: регіональна історія та історіографія Північного Лівобережжя, джерелознавство, археографія.
Ясновська Людмила Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. Народилась 25 червня 1963 р. у м. Чернігові. У 1987 р. закінчила Чернігівський педінститут ім. Т. Г. Шевченка. У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: стародавня історія України, археологія України, історичне краєзнавство, правові основи захисту пам’яток історії та культури, історіографія вітчизняної археології.

Коло наукових інтересів: історія вивчення давньоруських старожитностей Чернігівщини, історіографія вітчизняної археології

Гринь Олена Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. Народилась 9 березня 1977 р. у м. Чернігові. У 2001 р. закінчила історичний факультет Чернігівського педуніверситету ім. Т. Шевченка. Протягом 2001 – 2004 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі історії та археології України Чернігівського педуніверситету ім. Т. Шевченка. З січня 2004 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії та археології України. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія України литовсько-польської доби, Історія України, Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст., Основи фалеристики.

Коло наукових інтересів: історія України литовсько-польської доби.

Петреченко Ірина Євгенівна  – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства. Народилася 17 жовтня 1972 р. у м. Чернігові. У 1994 р. закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка. У 1994–2003 рр. працювала провідним археографом Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С. Грушевського НАН України Протягом 1996–1999 рр. навчалася в аспірантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З жовтня 2003 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії та археології України, нині кафедри історії України, археології та краєзнавства.
Викладає навчальні курси: Історія України доби Гетьманщини, Історія Криму, Експертиза культурно-історичних цінностей.
Коло наукових інтересів: історія України доби Гетьманщини, джерелознавство історії України.
Гриньова Юлія Сергіївна – старший лаборант кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Народилася 12 січня 1985 р. у м. Чернігів. У 2002 р. закінчила загальноосвітню середню школу фізико-математичного профілю №12. У 2008 р. закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г. Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти. З 2010 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи.