Студентська рада

Студентська рада Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних
дисциплін імені О.М. Лазаревського

 

           Студентська рада є органом студентського самоврядування Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка, діяльність якого спрямована на спільну громадську діяльність студентів по реалізації функцій управління Інститутом, яка визначається Статутом і здійснюється студентами у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед студентськими колективами.

           Студентське самоврядування в інституті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.  

Склад Студентської ради Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського

 

Клименко Катерина  – голова студентської ради Інституту історії:

 • член вченої ради інституту;
 • член студентського парламенту університету;
 • відповідає за роботу органів студентського самоврядування.
Шевченко Валентина – заступниця голови студентської ради Інституту історії.

 • член вченої ради інституту;

відповідальна за сектор інформації:

 • презентація інституту в медіапросторі.
 • представлення інтересів Інституту історії у студентському парламенті університету.

 

 

Нефьодова Валерія – відповідальна за роботу культурно – виховного сектору:

 • організація культурно-виховних заходів ;
 • реалізація творчих проєктів;
 • залучення студентів до участі у культурному житті інституту.
 

Новик Олександр відповідальний за сектор соціально-правового захисту.

Михалько Анна –  відповідальні за сектор соціально-правового захисту.
Галушко Єлізавєта – відповідальна за роботу навчального сектору.
Гурбанова Анна – відповідальна за роботу навчального сектору.
Мартиненко Владислава – голова профбюро Інституту історії:

 • представляє і захищає соціальні права та інтереси членів профспілки у відносинах з адміністрацією Інституту та у профкомі студентів університету;
 • у питаннях колективних інтересів здійснює представництво та захист студентів Інституту;
 • надає необхідну допомогу членам профспілки при розгляді індивідуальних конфліктних ситуацій з адміністрацією, викладачами Інституту, а в разі виникнення колективного конфлікту в Інституті, сприяє його вирішенню відповідно до вимог законодавства України. 
Мудрий Артем – відповідальний за сектор фізичного виховання та організації здорового способу життя студентів Інституту.
Блохіна Владислава– відповідальна за сектор наукової роботи.
Шульга Ольга– відповідальна за залучення студентів до участі у конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях.