Студентська рада

Студентська рада Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних
дисциплін імені О.М. Лазаревського

 

           Студентська рада є органом студентського самоврядування Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка, діяльність якого спрямована на спільну громадську діяльність студентів по реалізації функцій управління Інститутом, яка визначається Статутом і здійснюється студентами у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед студентськими колективами.

           Студентське самоврядування в інституті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.  

Склад Студентської ради Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського

 

 

 

Клименко Катерина Олександрівна  – голова студентської ради Інституту історії:

             • член Вченої ради Інституту;
             • член Студентського парламенту університету;
             • відповідає за роботу органів студентського самоврядування;
             • відповідальний за сектор фізичного виховання та організації здорового способу життя студентів Інституту

 

 

 

 

 

Андрійко Олена Ігорівна – заступниця голови студентської ради Інституту історії.

 • представлення інтересів Інституту історії у студентському парламенті університету.

 

Жила Віталіна – відповідальна за роботу культурно – виховного сектору:

             • організація культурно – масових заходів ;
             • залучення студентів до участі у культурному житті Інституту.

 

 

Михалько Анна Олександрівна –  відповідальна за сектор соціально-правового захисту та навчальної роботи;

 

 

 

Галушко Єлізавета Олександрівнавідповідальна за сектор навчального процесу студентів Інституту.

 

 

Котова Анна Григорівна – голова профбюро Інституту історії:

 • представляє і захищає соціальні права та інтереси членів профспілки у відносинах з адміністрацією Інституту та у профкомі студентів університету;
 • у питаннях колективних інтересів здійснює представництво та захист студентів Інституту;
 • надає необхідну допомогу членам профспілки при розгляді індивідуальних конфліктних ситуацій з адміністрацією, викладачами Інституту, а в разі виникнення колективного конфлікту в Інституті, сприяє його вирішенню відповідно до вимог законодавства України. 

Шевченко Валентина Павлівна – відповідальна за сектор інформації:

             • допомога у висвітленні діяльності студради Інституту в студентському ЗМІ.

 

 

            • Блохіна Владислава Вячеславівна – відповідальна за сектор наукової роботи та  спорту:
 • залучення студентів до участі у конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях.