Бакалавр (на базі початкової вищої освіти)

Бакалавр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра):
Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарниз дисциплін імені О.М. Лазаревського пропонує вступ на спеціальність 081 Право на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Зразок мотиваційного листа