Вчена рада Інституту

СКЛАД

вченої ради Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського

 1. Католик Андрій Віталійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін, голова вченої ради Інституту.
 2. Доманова Ганна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, заступник директора з навчальної роботи.
 3. Стрілюк Олена Борисівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, заступник директора з наукової роботи.
 4. Юда Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства, заступник директора з виховної роботи.
 5. Шелест Ольга Олександрівна – директор спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 м.Чернігова з поглибленим вивченням іноземних мов, стейкхолдер.  
 6. Коваленко Олександр Борисович – кандидат історичних наук, професор кафедри історії України, археології та краєзнавства.
 7. Шумкіна Зоя Михайлівна – методист заочної форми навчання Інституту.
 8. Острянко Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, археології та краєзнавства.
 9. Рахно Олександр Якович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства.
 10. Ячменіхін Костянтин Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин.
 11. Чорний Олександр Олексійович – доктор філософських наук, доцент, професор, завідувач кафедри права, філософії та політології.
 12. Янченко Тамара Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.
 13. Дятлов Володимир Олександрович – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин.
 14. Тимошко Ганна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.
 15. Шеремет Олег Семенович – доктор юридичних наук, професор кафедри права, філософії та політології, ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.
 16. Третяк Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.
 17. Ясновська Людмила Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства.
 18. Токарєв Сергій Анатолійович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України, археології та краєзнавства, секретар ради.
 19. Шара Любов Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин.
 20. Дорохіна Тамара Федорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства, голова профбюро Інституту, член профкому Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.
 21. Клименко Катерина Олександрівна – студентка магістратури, голова студентської ради Інституту історії.
 22. Нефьодова Валерія Володимирівна – студентка 24 групи Інституту історії.
 23. Шевченко Валентина Павлівна – студентка 40 групи Інституту.