Вступ

Ви маєте можливість вступити до нашого Інституту на такі Освітні програми :

 

“ОС Бакалавр”

 014 Середня освіта. (Історія)

 • Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • Викладачі середніх навчальних закладів
 • Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
 • Консультант з правових питань
 • Етнолог
 • Наукові співробітники в галузі філософії, історії, політології, туризмології та екскурсознавства
 • Туризмознавці
 • Експерт з культурно-історичних цінностей
 • Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду

  032 Історія та археологія

 • Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • Викладачі середніх навчальних закладів
 • Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
 • Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)
 • Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках
 • Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи 

 033 Філософія

 • Філософ
 • Науковий співробітник
 • Журнатіська або письменницька діяльність
 • Політична чи управлінська діяльність
 • Консультант з релігіїзнавства

  081 Право

 • Головний юрисконсульт
 • Начальник юридичного відділу
 • Начальник відділу кадрів
 • Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності
 • Інспектор (пенітенціарна система)
 • Інспектор праці (правовий)
 • Юрисконсульт
 • Організатор з персоналу
 • Фахівець з найму робочої сили
 • Інспектор з контролю за виконанням доручень
 • Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
 • Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації)
 • Секретар адміністративний
 • Державний виконавець
 • Державний уповноважений
 • Секретар колегії судової
 • Секретар судового засідання
 • Секретар суду
 • Судовий виконавець
 • Судовий розпорядник
 • Помічник нотаріуса 

 52 Політологія

 • Менеджери (управителі) у сфері надання інформації.
 • Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок.
 • Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки.
 •  Викладач вищого навчального закладу.
 • Політолог.
 • Політичний оглядач
 •  Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)
 • Експерт із суспільно-політичних питань.
 • Професіонали у сфері управління проектами та програмами. 

“ОС Магістр”

 014 Середня освіта. (Історія).

 032 Історія та археологія

 033 Філософія 

 011 Педагогіка вищої школи

 • Асистент, викладач вищого навчального закладу
 • Керівник підрозділу вищого навчального закладу (технікуму, професійно-технічного коледжу, інституту, академії, університету)
 • Завідувач навчальною лабораторією
 • Науковий співробітник
 • Методист вищої категорії
 • Службовець в апаратах центральних та місцевих органів державної влади у галузі освіти