Аспірантура

ВСТУПАЙ ДО АСПІРАНТУРИ

Правила прийому до аспірантури та докторантури 

*Заява на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня доктора філософії 

РОЗКЛАД

занять для аспірантів першого року навчання на 2023/2024 н.р.

ІІ семестр

 

Розклад занять для аспірантів ІІ семестр_2023 р.

Розклад занять на 2023-2024 н.р.

РОЗКЛАД занять для аспірантів ІІ року навчання 2023-2024

РОЗКЛАД занять для аспірантів ІІІ року навчання 2023-2024

Розклад занять на 2023-2024 н.р.

РОЗКЛАД занять для аспірантів І року навчання 2023-2024
РОЗКЛАД занять для аспірантів ІІ року навчання 2023-2024 

НАЗВА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ  НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
011 Освітні, педагогічні науки   Завантажити програму
032 Історія та археологія

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (032)  2016 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (032) 2018 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (032) 2021 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (032) 2023

 

Рецензії

Відгуки

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (032) 2016 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (032) 2018 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (032) 2021 р.

Робочий навчальний план на 2021-2022 н.р

Робочий навчальний план на 2022-2023 н.р. 1 рік аспірантури

Робочий навчальний план на 2022-2023 н.р. 2 рік аспірантури

Робочий навчальний план на 2022-2023 н.р. 3 рік аспірантури

Робочий навчальний план на 2022-2023 н.р. 4 рік аспірантури

Робочі навчальні плани на 2023-2024 н.р. всі роки вступу

 

Завантажити програму 2022

Завантажити програму додаткового іспиту 2022

Завантадити програму 2023

Завантажити програму додаткового іспиту  2023 

Програма додаткового іспиту 2024

Програма іспиту 2024

 

033 Філософія ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (033) 2017 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (033) 2021 р.

Освітня програма 033 філософія 2024 р.

Рецензія 

Рецензія 

Рецензія 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (033) 2021 р.

Навчальний план 033 філософія 2024 р.

 

Завантажити програму 

Завантажити програму додаткового іспиту  

спеціальність 033 додатковтй спеціальність 033 фаховий

 032 Історія та археологія Силабуси Робочі програми Каталоги вибіркових дисциплін
2018-2019 н.р.  

Каталог вибіркових дисциплін 2018
2021-2022 н. р. РП Науково-педагогічна практика                             Каталог вибіркових дисциплін 2021
2022-2023 н.р.   Каталог вибіркових дисциплін 2022
2023-2024 н.р.   Каталог вибіркових дисциплін 2023 
2024-2025 н.р. (ОНП 2023)   Каталог вибіркових дисциплін 2024 
033 Філософія
  •  

 

ВК 1 Столяр М.Б.

ВК 2 Колесник О.С.

Вк 3 Кислий А.О.

ВК 4 Царенок А.В.

ВК 5 Колесник О.С.

ВК 6 Чорний О.О. 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
032 Історія та археологія 033 Філософія

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 2018 р. (032)

Звіт опитування здобувачів вищої освіти 2021 р. (032)

Графіки консультацій для аспірантів 2021-2022 н.р (032)

Наказ про проходження науково-педагогічної практики для аспірантів 2021 (032)

Результати анкетування ВИПУСКНИКІВ 2019, 2020, 2021 н.р. (032)

Звіт за результатами опитування роботодавців ОНП освітнього рівня PhD 2022 (032)

Графік Консультацій 2022-2032 (032)

Наказ про проходження науково-педагогічної практики (032) 2022-2023 н.р. (032)

Опитування аспірантів 2022-2023 н.р (032)

Графіки навчального процесу 2023-2024  (032)

Наказ про проходження педагогічної та науково-дослідної практик

Опитування аспірантів 2023-2024

 

Звіт опитування роботодавців (033)

Опитування аспірантів (033)

 

Опитування 033 аспірантів 2024

Опитування 033 роботодавців 2024