Адміністрація

Дирекція Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського:

 

Директор Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського.

Коваленко Олександр Борисович – кандидат історичних наук, професор, директор Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних  дисциплін імені О. М. Лазаревського. Народився 5 лютого 1951 р. у м. Чернігові. У 1973 р. закінчив історичний факультет Ніжинського педінституту ім. М. Гоголя. Впродовж 1973 – 1976 рр. працював науковим співробітником Чернігівського історичного музею. З 1976 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії СРСР та УРСР, проректор, секретар парткому Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка. У 1980 р. в Інституті історії АН УРСР захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “В.Л. Модзалевський як історик та джерелознавець” (науковий керівник – доктор історичних наук, професор В.Г. Сарбей). Протягом 1985 – 1988 рр. – завідувач відділу науки і навчальних закладів Чернігівського обкому Компартії України. З грудня 1988 р. по травень 1990 р. – завідувач кафедри історії СРСР та УРСР Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка. У червні 1990 р. за його ініціативою була створена кафедра історії та археології України, яку він очолював до 1992 р. З 1990 р. – декан історичного факультету. Відмінник освіти (1993 р.). Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ-І ступенів (2001 р., 2007 р., 2009 р.).

 

 

Заступник директора Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського з навчальної роботи.

Католик Андрій Віталійович – старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.

Народився 11 травня 1972 р. у м. Козелець Чернігівської області. У 1995 р. закінчив Чернігівський педінститут імені Т. Г. Шевченка. 2008 – 2012 рр. – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.

З 1 вересня 2012 р. – начальник навчально-методичного відділу Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

З 16 травня 2017 року – призначений на посаду заступника директора інституту з навчальної роботи.

 

Заступник директора Навчально- наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М . Лазаревського з наукової роботи.

Стрілюк Олена Борисівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народилася 5 березня 1977 р. у м. Чернігові.

У 2000 р. закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т. Г. Шевченка.

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 2017 року – призначена на посаду заступника директора інституту з наукової роботи.

 

 

Заступник директора Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського з виховної роботи.

Юда Лариса Анатоліївна ­– народилася 11 серпня 1964 р. у м. Чернігів. У 1987 р. закінчила Чернігівський педінститут ім. Т. Г. Шевченка. У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Етнопедагогічні традиції виховання в Україні» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). З вересня 1991 р. – асистент кафедри історії та археології України, з 1994 р. – старший викладач кафедри українознавства та археології.

Керувала науковою проблемною групою при кафедрі етнології та краєзнавчо-туристичної роботи по дослідженню історії жіночого руху на Чернігівщині. Радник голови Чернігівської ОДА з гендерних питань. Член президії Чернігівської обласної організації Спілки жінок України, голова Чернігівської міської громадської організації «Центр гендернихініціатив». Відмінник освіти України (2003 р.).

 

 

Секретар Навчально – наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського.

Безугла Анастасія Анатоліївна – народилася в с. Волосківці Менського р-н., Чернігівської обл., 28 березня 1998 р.

З 2004 р. по 2015 р. навчалася в Дягівській ЗОШ І-ІІІ ст. У 2015 р. вступила до Навчально – наукового Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського на денну форму навчання. В 2019 році отримала диплон бакалавра з відзнакою ( історія та правознавство).

З 2019 р. – секретар-друкар Навчально-наукововго інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені імені. О. М. Лазаревського.

У 2020 році закінчила магістратуру та здобула кваліфікафію Викладача закладів вищої освіти.

 

 

Диспетчер Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського.

 

 

Методист заочної форми навчання Навчально – наукового Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського.

Шумкіна Зоя Михайлівна ­- народилася в м. Чернігові 24 липня 1973 р.

В 1990 р. закінчила Чернігівську ЗОШ № 12.

З 1993 р. – диспетчер історичного факультету Чернігівського педінституту ім. Т. Г. Шевченка. З 1993 р. по 1998 р. навчалася на історичному факультеті Чернігівського педуніверситету ім. Т.Г.Шевченка. З листопада 2001 р. – методист заочної форми навчання. У 2008 р.отримала вищу юридичну освіту, за спеціальностю правознавство.