Документація

З питань акредитація:

Результати перегляду ОП 014 Середня освіта (Історія) (2020 р.)

Положення про кафедри Інституту:

Положення про академічну доброчесність

Положення про кафедру права філософії та політології

Положення про кафедру всесвітньої історії та міжнародних відносин

Положення про кафедру історії України, археології та етнології

Положення про кафедру педагогіки і методики викладання історії  та суспільних дисциплін

 Методичні  рекомендації: