Акредитація

014 Середня освіта (Історія)

Програма роботи експертної групи (014)

Відомості про самооцінювання освітньої програми 014 (ОС Магістр )

Експертний висновок 014 Середня освітттта (014 Середня освіта (Історія))

Звіт ЕГ 014 Середня освіта (магістр)

Відповіді на запити ЕГ: 

Сертифікати

Список тем магістерських робіт

Відповідність  НРК

МАТЕРІАЛИ, що підтверджують, як ЗВО врахував зауваження і пропозиції,
висловлені під час попередніх акредитацій

Результати опитування студентських анкет

Вакансії педагогічних працівників доя інституту історії 

Витяг з протокола № 7 засідання кафедри педагогіки і методики викладання історії та соціогуманіттарних дисциплін

033 Філософія

Програма роботи експертної групи (033) 

Відомості про самооцінювання  освітньої програми 033 (ОС Магістр) 

Рішення Національного агенства  033 Філософія 

032 Історія та археологія

Відомості про самооцінювання освітньої програми 032 (ОС Магістр)

Програма роботи експертної групи (032)

Висновок ГЕР 032 (магістр)

Висновок експертної групи 032 Історія та археологія

Рішення Національного агенства 032 Магістр