Акредитація

014 Середня освіта (Історія) (ОС Бакалавр)

2020-2021 н.р

Відомості про самооцінювання освітньої програми (014)

Програма роботи експертної групи (014)

Результати_Аналізу_ЕГ (014)

Протокол засідання проєктвоної групи

014 Середня освіта (Історія) (ОС Магістратура)

2020-2021 н.р

Програма роботи експертної групи (014)

Відомості про самооцінювання освітньої програми 014 (ОС Магістр )

Експертний висновок 014 Середня освітттта (014 Середня освіта (Історія))

Звіт ЕГ 014 Середня освіта (магістр)

Звіт НАЗЯВО (014)

Відповіді на запити ЕГ: 

Сертифікати

Список тем магістерських робіт

Відповідність  НРК

МАТЕРІАЛИ, що підтверджують, як ЗВО врахував зауваження і пропозиції,
висловлені під час попередніх акредитацій

Результати опитування студентських анкет

Вакансії педагогічних працівників доя інституту історії 

Витяг з протокола № 7 засідання кафедри педагогіки і методики викладання історії та соціогуманіттарних дисциплін

2021-2022 н.р

Відомості про СО ОП Середня освіта (Історія) 2021

Звіт ЕГ ОП Середня освіта (Історія) 2021

Експертний висновок ГЕР 014 Середгя освіта (Історія)

Рішення НА про акредитацію ОП 014 Середня освіта (Історія), магістратура

Сертифікат про акредитацію ОП Середня освіта (Історія)

033 Філософія (ОС Магістратура)

Програма роботи експертної групи (033) 

Відомості про самооцінювання  освітньої програми 033 (ОС Магістр) 

Рішення Національного агенства  033 Філософія 

032 Історія та археологія (ОС Бакалавр)

Відомості про самооцінювання освітньої програми 032 (ОС Бакалавр)

Програма роботи експертної групи 032

Звіт Про результати акредитаційної експертизи ОП

032 Історія та археологія (ОС Магістратура)

Відомості про самооцінювання освітньої програми 032 (ОС Магістр)

Програма роботи експертної групи (032)

Висновок ГЕР 032 (магістр)

Висновок експертної групи 032 Історія та археологія

Рішення Національного агенства 032 Магістр

2021-2022 н.р

Програма роботи експертної групи 032

Відомості самооцінювання 032 Історія та археологія 2021 

Звіт  про результати акредитаційної комісії 032

Рішення НАЗЯВО 14 грудня 2021 р.

081 Право (ОС Бакалавр)

Відомість про самооцінювання ОП 081 Право 

Програма роботи експертної групи (081)

Заява ОП 081 Право (бакалавр)

Вдосконалення ОП Право 081

2022-2023 н.р.

081 Право (ОС Бакалавр)

Відомості про самооцінювання_ ОП Право_бакалавр 2022-2023 н.р