КАФЕДРА ПРАВА, ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПРАВА, ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ   

Чорний Олександр Олексійович – доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедрою права, філософії та політології.

Народився 31 грудня 1968 року у селі Феськівка Менського району Чернігівської області. У 1994 році закінчив Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, 2005 року отримав атестат доцента.

Викладає навчальні курси: філософія, логіка, філософія науки.

Коло наукових інтересів: історія української філософської думки, філософія освіти.

 

Гапоненко Дмитро Іванович – кандидат історичних наук, доцент, голова Первинної профспілкової організації студентів Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка.

Народився 16 березня 1983 р. у м. Чернігів. У 2006 р. закінчив магістратуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат історичних наук.

Викладає навчальні курси: основи соціології і політології, соціологія, методологія соціологічних досліджень, програмування соціологічних досліджень, організація та методи вибіркових досліджень, надійність соціологічної інформації, історія соціології, вступ до спеціальності.

Коло наукових інтересів: історія, соціологія, політологія, вивчення громадської думки населення Чернігівської області.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Іваненко Аліна Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри права, філософії та політології. Народилася 28 жовтня 1989 року. У 2011 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, судові та правоохоронні органи, правознавство, інтелектуальна власність.
Коло наукових інтересів: місцеві судові органи, адвокатура та нотаріат Райхскомісаріату «Україна» та військової зони окупації (1941 – 1944 рр.), історія юридичної ліцейської освіти
ХІХ ст 

Віхров Сергій Олександрович – доцент кафедри права, філософії та політології. Народився 5 травня 1983 року у місті Чернігові. У 2005 році закінчив юридичний факультет Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. У 2013 році закінчив аспірантуру в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Викладає навчальні курси: правознавство, цивільне право, господарське право, господарські забов’язання, право інтелектуальної власності.

Коло наукових інтересів: проблеми господарських зобов’язань і господарського права в цілому.

Єфремова Олена Петрівна  – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права, філософії та політології. Народилася 5 грудня 1983 року у місті Чернігові. У 2006 році закінчила юридичний факультет Українсько-Російського інституту (філію) МДВУ у місті Чернігові. Відповідна кваліфікація (юрист (правознавство)). У 2013 році закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Відповідний науковий ступінь (к.ю.н.) та наукова спеціальність за кандидатською дисертацією (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).Тема дисертаційного дослідження – «Конкурсний відбір в системі державної служби України (теоретико-прикладний аналіз)»

Викладає навчальні курси: адміністративне право, правознавство, основи правознавства, цивільне та сімейне право.

Коло наукових інтересів: проблеми державної служби. 

Грищенко Олександра Петрівна – старший викладач кафедри права, філософії та політології. Народилася 10 жовтня 1987 року. У 2009 році закінчила юридичний факультет Українсько-Російського інституту (філії) Московського державного відкритого університету в місті Чернігові. У 2009 році вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. З вересня 2012 року – асистент кафедри правових дисциплін.

Викладає навчальні курси: правознавство, житлове право, екологічне право, сімейне право.

Коло наукових інтересів: проблеми кримінального права. 

Костирєв Андрій Геннадійович – доцент кафедри права, філософії та політології. Народився 18 листопада 1960 року в Єкатеринбурзі.У 1982 році закінчив Новосибірське вище військово-політичне училище. У 1998 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «політологія» та отримав кваліфікацію «викладач суспільно-політичних та філософських дисциплін». У 1998-2002 роках навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «політичні інститути і процеси». 29 вересня 2003 року захистив дисертацію на тему: «Роль засобів масової інформації у процесі демократичного розвитку суспільства» та здобув науковий ступеь кандидата політичних наук. Наукове звання «доцент» присвоєне наказом Міністра освіти і науки України від 20 січня 2011 року.
У 2008 році підвищував кваліфікацію у Центрально-Європейському університеті (Будапешт), а у 2020 році – в Європейському університеті суспільних наук CIVICA (Берлін-Мілан).
Автор монографії «Україна: буфер або форум? Міжцивілізаційна комунікація як геополітична функція України» та більше 30 наукових статей, опублікованих в українських та іноземних виданнях.
Викладає навчальні курси політичних наук (вступ до політології, історія зарубіжних політичних вчень, історія політичної думки в Україні, сучасна політологія, політологія), а також футурологію та філософію гідності.
Сфера наукових інтересів: політична комунікація, геополітика, філософія політики, futures studies, public relations.
 

Шеремет Олег Семенович – доктор юридиних наук доцент, професор кафедри правознавства, філософії та правознавства.

У 1994 р. закінчив Чернігівській державний педагогічний інститут імені

Т.Г. Шевченка, у 2002 р. – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство». У 2006 р. в Інституті економіко-правових досліджень НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового, земельного та господарського права. З 2018 р. професор кафедри правознавства, філософії та правознавства.

Викладає навчальні дисципліни: Фінансове право, конституційне право України.

Коло наукових інтересів: проблеми господарського права, проблеми кримінального права та кримінології.