Мєжфак

Європейське антидискримінаційне законодавство

Історія держави і права України

Кримінальне право

Кримінологія

Латинська мова

Основи трудового законодавства

Основи трудового права

Правові засади правоохоронної діяльності

Правознавство

Сімейне право

Судові та правоохоронні органи

Медіа Філософія

Футурологія

Мехвнізми маніпуляції свідомістю 

Філософсько – правові основи

ВК 8 Філос гідності Костирєв

Європейське антидискримінаційне законодавство

Історія держави і права України

Кримінальне право

Кримінологія

Латинська мова

Філософія Вищої Школи

Філософія Науки  

Філософія Освіти

Основи трудового законодавства

Основи трудового права

Правові засади правоохоронної діяльності

Правознавство

Сімейне право

Судові та правоохоронні органи