Тиждень Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М . Лазаревського