Вибіркові дисципліни

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія)
Вибіркові дисципліни (перелік)