ВИВЧАЄМО НОВЕ РАЗОМ

Здобувачі освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» у ході вивчення навчальної дисципліни «Організаційна культура викладача закладу вищої освіти» розглянули тему: «Складові організаційної культури сучасного педагога».

Викладач – доктор педагогічних наук, професор Ганна Тимошко.

Під час обговорення дійшли висновку, що важливого значення у контексті сьогодення, набуває позиціонування професійних компетентностей педагога вищої школи у сучасному соціуму. Магістранти закріпили теоретичний матеріал у процесі виконання практичного завдання – підготовка професійного резюме!