«Руйнівники міфів про Україну та українців»

15 листопада відбулася перша наша зустріч в рамках проєкту «Руйнівники міфів про Україну та українців»
Просвітництво завжди відігравало важливу роль у процесі освіченості народу, воно надавало значний поштовх (можливість) дізнатися правду про історичні події, ознайомитися з творчим потенціалом країни та світу, дізнатися про найновіші досягнення в галузі науки і техніки. Сучасні виклики рашистських агресорів-терористів, їхні інформаційні фальсифікації викликали нагайну потребу в організації просвітницьких заходів для бажаючих, які присвячені «руйнуванню міфів» про Україну та українців, запобіганню породження песимізму та невпевненості серед людей. Організатори проєкту залучили до роботи студентську молодь Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського, яка спроможна, опираючись на джерельну та історіографічну бази, представити фактичний матеріал про все, що цікавить аудиторію.
Зустріч була цікавою та пізнавальною. Щирість доповідачів просто захоплююча.
Лектори запропонували до уваги матеріал, присвячений детальному розгляду формування нашого українського менталітету, національного характеру, свідомості тощо. Вказуючи на основні фактори, що впливають на становлення нашої психіки, студенти наводили приклади із різних історичних періодів, державних устроїв на нашій землі, культурних взаємовпливів, а також відповідали на питання слухачів. Підготовлена презентація дала можливість не тільки наочно представити деякі процеси, «приміряти на себе» і зрозуміти очевидне, розібратися звідки у нашому характері властиві нам щирість, гостинність, працелюбність, здатність відчувати не тільки свою радість і біль, задоволення і страждання тощо.
Отже, написана перша сторінка наших амбітних планів.
Порозуміння між учасниками вимагає продовження проєкту.
Не буде відкладати на потім те, що можна зробити зараз.
Наступна зустріч –незабаром.!