Ювілейна конференція, присвячена 50-річчю відновленого історичного факультету/ Навчально – наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського.