Міграційний кейс «Україна 2022»: глобальні, національні та локальні виклики / Ukrainian 2022 Migration case: Global, National and Local Challenges

14 червня 2024 року відбудеться круглий стіл в Інституті історії за участі студентів та викладачів.

Програма круглого столу 14.06.2024