Абітурієнту

Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають

ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

(крім осіб, які відносяться до пільгових категорій)

Оригінали документів подаються вступником ЛИШЕ ОДИН РАЗ при виборі місця навчання!

Після оголошення вишем рекомендації до зарахування вступники особисто подають:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2019 року;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

Пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім’я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Електронний вступ – УЦОЯО

Правила прийому до Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка в 2020 році

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами ЗНО http://testportal.gov.ua

Спеціальність   Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО Ваговий коефіцієнт
Історія

Політологія

1. Українська мова та література. 0,25
2. Історія України. 0,4
3. Іноземна мова або географія. 0,25
Право

Філософія

 1. Українська мова та література. 0,25
 2. Історія України.  0,4
 3. Іноземна мова або математика.  0,25