ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПРАВА, ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

Згідно з наказом ректора від 29.08.2008 № 241 з 01.09.2008 р. була створена кафедра правових дисциплін. Першим завідувачем кафедри була к.ю.н., доц. Л.П. Короткова. З 2010 р. по 2017 рік кафедру очолював д.ю.н. проф. О.П. Віхров. Після смерті проф. О.П.Віхрова з вересня 2017 року по грудень 2018 року виконуючим обов’язки завідувача кафедрою був призначений кандидат юридичних наук, доцент Віхров С.О.

Згідно з наказом ректора від 26 січня 2018 року № 33 вк/1 у складі кафедри правових дисциплін була створена секція філософії, яку очолив доктор філософських наук Чорний Олександр Олексійович. До складу секції також увійшли доктор філософських наук, професор Мельник А.І., доктор філософських наук, професор Корсак К.В., доктор філософських наук, професор Яковенко А.І., доктор політичних наук, професор Мироненко П.В.

З 8 листопада 2018 року згідно наказу ректора університету № 375 вк/1 кафедру правових дисциплін була перейменовано у кафедру права, філософії та політології Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри був кандидат юридичних наук, доцент Віхров Сергій Олександрович. Після його звільнення у грудні 2018 року завідувачем кафедри був призначений професор Чорний О.О. (наказ від 14.12.2018 № 440 вк/1).

Станом на 1 березня 2020 року на кафедрі працюють: завідувач кафедри – доктор філософських наук професор Чорний Олександр Олексійович, члени кафедри: доктор філософських наук, професор Мельник Анатолій Іванович, доктор політичних наук, професор Мироненко Петро Володимирович, доктор юридичних наук, професор Шеремет Олег Семенович, кандидат юридичних наук, доцент Лазаренко Алла Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент Єфремова Олена Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент Віхров Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент Ятченко Євген Олександрович, кандидат філософських наук, доцент Богун Микола Олександрович. кандидат політичних наук, доцент Кострирєв Андрій Геннадіойвич, кандидат політичних наук, доцент Таран Ярослав Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент Субботіна Інга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент Іваненко Аліна Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент Петровська Юлія Михайлівна, кандидат юридичних наук, старший викладач Гончаров Євген Сергійович та викладач Грищенко Олександра Петрівна.

Кафедра права, філософія та політології забезпечує викладання наступних дисциплін в Навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського та на інших факультетах НУЧК імені Т.Г.Шевченка:

1) Інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського (денна форма навчання): Теорія держави і права; Римське цивільне право; Цивільне право; Цивільне та сімейне право; Господарське та фінансове право; Юридична деонтологія; Трудове право; Адміністративне право; Теорія та історія держави і права України; Історія держави і права України; Правові основи вищої школи; Правознавство; Сімейне право; Філософія науки; Історія релігії; Вступ до філософії; Методика викладання філософських дисциплін,історія філософської думки; Філософія освіти; Філософія; Міфологія та філософія стародавнього світу; Педагогіка вищої школи; Методологічні та теоретичні проблеми філософії; Фінансове право; Конституційне право; Земельне право; Кримінальне право; Історія держави і права зарубіжних країн; Конституційне право зарубіжних країн; Житлове право; Філософія права; Антична філософія; Онтологія; Філософія освіти; Проблеми людини в української філософії.

Інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського (заочна форма навчання): Цивільне право; Правознавство; Трудове право; Кримінальне право; Конституційне право; Земельне право; Історія митної справи та основи митного законодавства; Митне право; Адміністративне право; Житлове право; Земельне право; Теорія та історія держави і права України; Історія держави і права України; Сімейне право; Філософія науки; Історія релігії; Вступ до філософії; Методика викладання філософських дисциплін, історія філософської думки; Інвестиційне право; Цивільне право; Фінансове право; Господарське право; Адвокатура та нотаріат В Україні; Кримінальне право; Теорія та історія держави і права України; Правові основи вищої школи; Методика викладання філософії у ВНЗ.

2) Психолого-педагогічний факультет (денна форма навчання): Основи трудового законодавства; Сімейне право; Цивільне право; Правознавство.

Психолого-педагогічний факультет (заочна форма навчання): Основи трудового законодавства; Сімейне право; Цивільне право; Правознавство.

3) Факультет фізичного виховання (денна форма навчання): Правознавство; Правові основи діяльності навчальних закладів різного типу. Інтелектуальна власність.

Факультет фізичного виховання (заочна форма навчання): Правознавство; Правові основи діяльності навчальних закладів різного типу. Інтелектуальна власність.

4) Природничо-математичний факультет (денна форма навчання): Правознавство; Природоохоронне законодавство та екологічне право .

Природничо-математичний факультет (заочна форма навчання): Природоохоронне законодавство та екологічне право; Правознавство.

5) Факультет початкового навчання (денна форма навчання): Основи правознавства; Інтелектуальна власність.

Факультет початкового навчання (заочна форма навчання): Основи правознавства; Інтелектуальна власність.

6) Філологічний факультет (денна форма навчання): Правознавство.

Філологічний факультет (заочна форма навчання): Правознавство.

7) Технологічний факультет (денна форма навчання): Інтелектуальна власність; Правознавство

Технологічний факультет (заочна форма навчання): Інтелектуальна власність; Правознавство.

Протягом всіх років існування кафедри викладачами активно проводиться науково-дослідна робота, результати якої представлені численними публікаціями в наукових виданнях, а також виступами на міжнародних, всеукраїнських, регіональних, наукових конференціях. У травні 2019 року викладачами кафедри була організовано та проведення Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та модуси соціального буття сучасної людини: захист та допомога», яка проходила за участю викладачів Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова м.Києва та Вищої лінгвістичної школи м.Ченстахово, Республіки Польщі. Разом із тим викладачі кафедри готують відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертаційних досліджень, залучаються до їх апробації в якості офіційних опонентів.

Викладачі кафедри керують написанням студентами курсових та магістерських робіт. Кафедра організовує проведення юридичної та виробничої практики в правозахисних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування для студентів спеціалізації «правознавство» та «право», виробничої, асистентської та науково-дослідної практик студентів спеціальності «філософія». Паралельно викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової роботи. Станом на 1 вересня 2022 року на кафедрі працюють 31 аспірант.

З 2017 року в Навчально-науковому інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського навчаються студенти бакалаврату спеціальності 081 «Право» відкритої завідуючим та викладачами кафедри, та спеціальності 033 «Філософія» навчаються студенти бакалаврату та магістратури. У 2020 році було відкрито спеціальність 052 Політологія, а з 2021 року на кафедрі відкрилась спеціальніфсть 054 Соціологія.

Викладачі кафедри беруть безпосередню участь у організації дозвілля студентів Інституту. Куратори академічних груп проводять відповідні кураторські години, залучають студентів до участі у студентських гуртках та клубах, а також надають допомогу при підготовці до інститутських та загально-університетських заходів. Студенти відвідують різноманітні виставки, екскурсії, для них організовуються культпоходи та туристичні поїздки.