ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Робота кафедри впродовж другої половини 70-х та першої половини 80-х років ХХ ст. була спрямована, передусім, на розробку базових курсів
всесвітньої історії, накопичення спеціальної літератури, підготовкувисококваліфікованих наукових кадрів. Багато часу приділялося виховній
роботі на факультеті. Всі члени кафедри були лекторами обласної організації товариства «Знання». Викладачі та студенти брали активну участь у всесоюзних і республіканських наукових конференціях, досягали на них значних успіхів. Активно працювали студентські гуртки археологів, екскурсоводів, з історії мистецтва та міжнародної проблематики. Щорічно кафедра організовувала археологічну практику для студентів у складі Південно-донської експедиції
Ленінградського інституту археології АН СРСР та Слов’янської експедиції Київського інституту археології АН УРСР. Традиційно підтримувався зв’язок із школою м. Седнів, постійними були спільні засідання викладачів кафедри та шкільної ради, регулярно проводилася профорієнтаційна робота. 90-ті роки ХХ ст. стали новим періодом в історії кафедри. Суттєвий перегляд навчальних планів та програм, відкриття на історичному факультеті нових спеціальностей (коли історія поєднується з українознавством, соціальною педагогікою, психологією, туристично-краєзнавчою роботою, історією релігії та церкви, правознавством, англійською мовою та літературою), запровадження ступеневої системи підготовки фахівців, поставили перед колективом кафедри нові завдання.
З вересня 1995 року професора В.О.Дятлова на посаді завідувача кафедри змінив професор К.М.Ячменіхін, який раніше працював на кафедрі історії
слов’ян. Докторську дисертацію на тему «Військові поселення в Росії:
адміністративно-господарська структура» він захистив 1994 року. Перу історика належить 80 публікацій з історії та джерелознавства Росії та України першої половини ХІХ ст.
Традиційно на базі кафедри проводяться наукові конференції, круглі столи з залученням провідних науковців України та зарубіжжя. Результати роботи
конференцій регулярно публікуються у «Віснику Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка».
На сьогодні кафедра забезпечує викладання більше тридцяти учбових дисциплін в Навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського. Науковий доробок викладачів кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин – більше 1000 наукових та науково-методичних публікацій – монографій, статей, тез доповідей і
повідомлень.
Кафедра активно підтримує та проводить євроінтеграційну діяльність, бере участь у багатьох міжнародних грантових проєктах.На сьогодні на кафедрі працюють: професори К.М.Ячменіхін, В.О.Дятлов, І.В. Кондратьєв, доценти О.Г.Воронко, Л.М. Шара, Г.С.Доманова, І.І.Еткіна, М.К.Кеда, О.О.Коваленко, Л.А.Павленко, Т.В.Соломенна, О.Б.Стрілюк, О.Ф.Тарасенко, С.М. Шуміло, старший викладач В.В. Шуміло., старший лаборант О.Ю. Шастіна.