ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Робота кафедри впродовж другої половини 70-х та першої половини 80-х років ХХ ст. була спрямована, передусім, на розробку базових курсів всесвітньої історії, накопичення спеціальної літератури, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів. Багато часу приділялося виховній роботі на факультеті. Всі члени кафедри були лекторами обласної організації товариства «Знання».

Викладачі та студенти брали активну участь у всесоюзних і республіканських наукових конференціях, досягали на них значних успіхів. Активно працювали студентські гуртки археологів, екскурсоводів, з історії мистецтва та міжнародної проблематики. Щорічно кафедра організовувала археологічну практику для студентів у складі Південно-донської експедиції Ленінградського інституту археології АН СРСР та Слов’янської експедиції Київського інституту археології АН УРСР. Традиційно підтримувався зв’язок із школою м. Седнів, постійними були спільні засідання викладачів кафедри та шкільної ради, регулярно проводилася профорієнтаційна робота.

90-ті роки ХХ ст. стали новим періодом в історії кафедри. Суттєвий перегляд навчальних планів та програм, відкриття на історичному факультеті нових спеціальностей (коли історія поєднується з українознавством, соціальною педагогікою, психологією, туристично-краєзнавчою роботою, історією релігії та церкви, правознавством, англійською мовою та літературою), запровадження ступеневої системи підготовки фахівців, поставили перед колективом кафедри нові завдання.

З вересня 1995 року професора В.О.Дятлова на посаді завідувача кафедри змінив професор К.М.Ячменіхін, який раніше працював на кафедрі історії слов’ян. Докторську дисертацію на тему «Військові поселення в Росії: адміністративно-господарська структура» він захистив 1994 року. Перу історика належить 80 публікацій з історії та джерелознавства Росії та України першої половини ХІХ ст.

Вже традиційним стало проведення на базі кафедри всесвітньої історії Міжнародної наукової конференції «Російська імперія в історичній ретроспективі» (спільний проект з Білгородським національним університетом) зокрема, шоста конференція відбулася у травні 2011 року. Участь в ній постійно беруть провідні науковці України, Росії, Білорусі та Польщі, апробують свої дослідження молоді науковці. Результати роботи конференції регулярно публікуються у «Віснику Чернігівського національного педагогічного університету: Серія: Історичні науки».

На кафедрі працює спецсемінар під керівництвом професора К.М.Ячменіхіна, в якому вивчаються питання соціально-економічної та політичної історії Росії ХІХ – ХХ ст. У спецсемінарі беруть участь студенти старших курсів, студенти магістратури, аспіранти та молоді викладачі. Успішно працюють на кафедрі і проблемні дослідницькі групи.

На сьогодні кафедра забезпечує викладання 38 учбових дисциплін в Навчально-науковому інституті історії, етнології та правознавства та три спецкурси у магістратурі. Науковий доробок викладачів кафедри всесвітньої історії – близько 800 наукових та науково-методичних публікацій – монографій, статей, тез доповідей і повідомлень.

2010 року на базі кафедри створений Центр історичної русистики імені О.Л.Нарочницького. У 2015 році, після ліквідації кафедри Центрально-Східної Європи, її працівники увійшли до складу кафедри всесвітньої історії.

На сьогодні на кафедрі працюють: професори К.М.Ячменіхін, В.О.Дятлов, доценти О.Г.Воронко, Г.С.Доманова, І.І.Еткіна, М.К.Кеда, О.О.Коваленко, І.В.Кондратьєв, Л.А.Павленко, Т.В.Соломенна, О.Б.Стрілюк, О.Ф.Тарасенко, старші викладачі В.А.Казимір таО.Ю.Приходьон. Старшими лаборантами кафедри працюють Н.М.Грищенко та О.Ю.Шастіна.