1 березня 2021 року разом з стейкхолдерами підписаний Меморандум про співробітництво між ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського та Радою адвокатів.

Серед основних напрямів співпраці слід виділити наступні:
– проведення спільних наукових і практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, тренінгів та ін.
– проведення “бінарних” занять, відкриття тематичних кабінетів та аудиторій;
– розробка і реалізація спільних наукових, соціальних проектів тощо.