Цікаві розмови на історичні теми!

3 квітня 2021 р. разом з кандидатом історичних наук Гейдою Ольгою Сергіївною та студентами 2-го курсу Навчально-наукового інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського НУЧК в режимі on-line говорили про становище Української Православної Церкви у другій половині XVII ст. Вдячні за співпрацю!