Зустріч online студентів ІІ курсу Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітрних дисциплін з кандидатом історичних наук Олександром Бондарем.

Говорили про місто доби Гетьманщини: його топографію, забудову, населення… Що являли собою Чернігів, Батурин, Любеч, Березна та ін. міста та містечка регіону у XVII – XVIII ст. Вдячні Олександру Миколайовичу за співпрацю.