Зустріч гаранта ОП «Середня освіта (Історія)» зі стейкхолдерами

Завідувачка кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін, гарант ОП «Середня освіта (Історія)» Т.В.Янченко брала участь у засіданні професійної спільноти вчителів суспільних дисциплін ЗЗСО м. Чернігова у межах співпраці згідно з договором між Навчально-науковим інститутом історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського та Центром професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради. Керівники методичних об’єднань учителів історії, які були присутні на заході, взяли активну участь у обговоренні проблем і перспектив професійної підготовки учителів історії за ОП «Середня освіта (Історія)». Ці ж проблеми обговорювалися на зустрічі гаранта ОП з директорами шкіл Михайло-Коцюбинської територіальної громади.