ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ОНЛАЙН
в Навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін
імені О.М. Лазаревського
(06.06.2022 – 14.06.2022)

Студенти відповідної підгрупи у встановлений термін (день і час) мають обов’язково вийти на зв’язок за надісланим лінком з Екзаменаційною комісією (далі – комісією) та технічно забезпечити можливість членам комісії ідентифікувати студента за відео зображенням на екрані («відкрите вікно») і підписом унизу під вікном на зразок «Андрійко Олена, 40 група». Крім того, на вимогу комісії студент зобов’язаний для ідентифікації пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, продемонструвати за допомогою відеокамери загальний вигляд свого робочого місця, де відбувається підготовка до складання комплексного екзамену. На робочому столі студента мають бути виключно чистий аркуш паперу (чернетка) для здійснення записів, олівець або ручка.
Студент за власним бажанням обирає номер екзаменаційного білету, зміст якого демонструється комісією на екрані. Отримавши завдання, студент залишає на екрані вікно відкритим для споглядання членами комісії перебігу його підготовки та впродовж 15-20 хвилин готує відповіді на питання екзаменаційного білету. Номери екзаменаційних білетів студентської групи (підгрупи) не мають збігатися в день складання комплексного екзамену.
Під час підсумкової атестації студентам категорично забороняється користуватися допоміжною літературою (підручниками, посібниками, словниками, довідниками, хрестоматіями тощо), конспектами навчальних занять та іншими джерелами інформації (в тому числі – інтернет-ресурсами) з питань екзаменаційного білету. Також вважається неприпустимим будь-яка присутність сторонніх людей біля робочого місця студента.
Результати підсумкової атестації оголошуються в аудиторії та онлайн у той же день після остаточного завершення процедури складання комплексного екзамену всією групою студентів, обговорення результатів підсумкової атестації членами комісії та підготовки відповідного рішення Головою комісії.
Порушення студентом встановлених дирекцією Інституту вищезазначених правил складання комплексного екзамену вважається підставою для недопуску студента до підсумкової атестації або анулювання її результатів.

Списки студентів ЕК онлайн (2022)