25 квітня 2024 р. в Навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського (Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка) відбулась XXVII конференція молодих учених та студентів

25 квітня 2024 р. в Навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського (Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка) відбулась XXVII конференція молодих учених та студентів. Проведення цього заходу стало гарною весняною традицією Інституту.
Наукова конференція покликана залучити молодих науковців до обговорення актуальних проблем історії, педагогіки, філософії, соціології, надати можливість апробації результатів їх наукових досліджень і популяризувати соціогуманітарну науку.

 

Робота конференції проходила у дев’яти секціях:
– Стародавня історія та археологія Північного Лівобережжя;
– Регіональна історія та історіографія Північного Лівобережжя ранньомодерної доби та Нового часу;
– Регіональна історія та історіографія Північного Лівобережжя Новітнього часу;
– Церква – ментальність – культура: питання історії та історіографії;
– Актуальні проблеми всесвітньої історії;
– Європейські студії;
– Актуальні проблеми педагогіки вищої школи та адміністрування освіти;
– Педагогіка, методика навчання історії та інноваційні освітні технології;
– Актуальні питання філософії та соціології.
Програма містила 147 доповідей. Приємно, що учасниками та слухачами конференції стали також школярі. Цікаві доповіді представили учні Чернігівського обласного наукового ліцею, вихованці гуртків МАН з історії.
Дискусійна платформа конференції була присвячена обговоренню освітніх програм.

Здобувачі освіти, викладачі мали можливість обмінятись думками щодо змісту ОП, викладання окремих дисциплін, обговорили питання вибору освітніх компонентів.
Організатори конференції дякують всім учасникам, науковим керівникам, головам секцій, модераторам дискусійних платформ за плідну роботу. Впевнені, що такі конференції є потужним засобом залучення молоді до науки, вони формують навички проведення науково-дослідницької роботи.
Сподіваємось на подальше продовження гарних Інститутських традицій і говоримо: «До нових зустрічей!»