Науковий семінар магістрантів і аспірантів.

2 грудня 2021 р. у Навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка відбувся Науковий семінар магістрантів і аспірантів.
З вітальним словом до здобувачів освіти звернувся директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Олександр Борисович Коваленко. Заступниця директора з наукової роботи Стрілюк О.Б. розповіла про можливості для студентів та аспірантів Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського щодо апробації та оприлюднення результатів наукових досліджень. Голова Ради молодих вчених Токарєв С.А. повідомив про здобутки та перспективи наукової роботи здобувачів вищої освіти в Інституті.
Одна з секцій Семінару присвячувалась розгляду актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної історії. Було заслухано 13 доповідей. Магістранти та аспіранти продемонстрували ґрунтовні знання з історії, зацікавленість обраними темами досліджень, якісну презентацію здобутих результатів.
Кафедрою педагогіки та методики викладання історії та суспільних дисциплін було організовано роботу секції «Актуальні проблеми педагогіки та освіти». Учасники семінару обговорювали питання, що стосуються історії педагогіки та сучасної освіти.
Кафедра права, філософії та політології організувала роботу третьої секції, яка була присвячена обговоренню актуальних проблем філософії.
Сподіваємось, що проведення такого Семінару стане гарною традицію, а також можливістю поділитися своїми дослідницькими напрацюваннями, задати питання, подискутувати, отримати поради досвідчених науковців.
За підсумками роботи семінару кращими доповідями серед магістрантів в історичній секції визнані:
– «Українське питання» в концепції О. Міллера (студента магістратури Боярченко Я.; науковий керівник – проф. К.М. Ячменіхін).
– «Візантійські знахідки з Шестовицького археологічного комплексу» (студента магістратури Солохненка В.; науковий керівник – доц. Скороход В.М.).
Серед аспірантів:
– «Туристичний потенціал старообрядницької слободи Добрянки» (аспіранта Коноваленка Б.; науковий керівник – проф. Коваленко О.Б.)
– «Секуляризація церковно-монастирських маєтностей на Північному Лівобережжі в кінці XVIII ст.» (за матеріалами актових джерел владних структур Російської імперії) (аспіранта Чистякова В.; науковий керівник – проф. К.М. Ячменіхін).
– «Специфіка методології аналізу слідчих справ 1930-х рр.» (аспірантки Хромової В.; науковий керівник – проф. К.М. Ячменіхін).
Кафедрою педагогіки та методики викладання історії та суспільних дисциплін відзначені доповіді: аспірантки Шадури Ірини Володимирівни; студентів 50 групи: Бібіка Олександра, Котової Анни, Кремчаніної Вікторії, Крупеника Андрія, студента 51 групи Зажитька Олександра.
Дякуємо доповідачам за виступи, змістовні презентації, а також всім учасникам заходу за цікаві питання та оцінки персоналій, явищ і подій.
Чекаємо на нову зустріч на травневій ХХV конференції молодих учених і студентів.