011 Педагогіка вищої школи

011 Педагогіка вищої школи  Нормативні Навчальні дисципліни (обов’язковий компонент)   Вибірковий компонент Силабуси  
    2022  
  Каталог вибіркових дисциплін   2023-2024 н.р.