Робочі навчальні програми

Назва Освітньої Програми Нормативні Навчальні дисципліни (обов’язковий компонент) Вибірковий блок Силабуси 
014 Середня освіта (Історія) ОС Бакалавр   

 

 

   
014 Середня освіта (Історія) (ОС Магістр)  Правові основи вищої школи, Методика наукового дослідження,  Менеджмент освіти, Сучасні політичні технології, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Сучасні інформаційні технології та методика застосування комп’ютерної техніки у навчальному процесі та наукових дослідженнях, Педагогіка вищої школи, Методика викладання історії у закладах вищої освіти, Історіографія всесвітньої історії, Історія Чернігово-Сіверщини,Історична комунікологія, Польова археологія, Інноваційні освітні технології, Археологічна практика, Педагогічна практика у закладах вищої освіти  “Правознавство”:

Методика викладання правознавчих дисциплін у закладах вищої освітиЗемельне право України,Господарське та фінансове право, Сімейне право України  

 “Українознавство та краєзнавчо-туристична робота”:

Історія церкви в Україні, Методика викладання українознавчих дисциплін у закладах вищої освіти,  Туристичні ресурси України, Історія української кухні

 

Філософія освіти, Актуальні наукові та суспільні проблеми історії України періоду Другої світової війни, Історична пам’ять і формування політичної нації в Україні, Актуальні проблеми сучасної історіографії: соціогуманітарне знання та історичне мислення XIX- початку XX ст. , Біографістика та просопографія, Генеалогія, Українське архівознавство, Історична комунікологія, Методика наукового дослідження, Українське архівознавство, Земельне право, Інноваційні освітні технології, Основи реакреалогії, Педагогіка вищої школи, Сімейне право, Чернігово-Сіверщина, Історія української церкви, Історіографія всесвітньої історіографії, Історія української кухні_2020, Обряди життєвого циклу, ПОВШ, МВІ у ЗВО 2020, Біографістика, Генеологія, Актуальні проблеми суч.історіографії 
032 Історія та археологія (ОС Бакалавр)      
032 Історія та археологія (ОС Магістр) Актуальні проблеми історчиного джерелознавства, Археологічні памятки чернігово_сіверщини, Архітектурна археологія,Педагогічна практика у ЗВО, Становлення модерної Європи, Методика наукового дослідження,Педагогіка вищої школи, Українське архівознавство, Правові основи вищої школи, Педагогічна практика у ЗВО, Сучасні інформаційні технології, Методика викладання істоірї у ЗВО, Доба вікінгів в історії Єволпи, Іноземна мова, Історія міжнародних відносин, Історіографія всесвітньої істоірї, Археологічна практика, Науково-дослідна практика   “ЕКІЦ, ЄС, КМТ”:

Актуальні проблеми сучасного країнознавста, Повсякденне життя Західної Європи у ХІХ – на початку ХХ ст., Народонаселення та етнографія  країн світу , ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ, Культурно-пізнавальний туризм, Генеалогія, Актуальні проблеми суч.історіографії, Протестантизм та буржуазна етика 

 

Актуальні проблеми суч.історіографії, Генеалогія, Протестантизм та буржуазна етика, Філософія освіти, Українське архівознавство, Історіографія всесвітньої істоії, Історія вогнепальної зброї, Народонаселення, OMECD, Актуальні проблеми сучасного країнознавства, Актуальні та суспільні ролюдеми історії України періоду Другої світової війни, Археологічні памятки чернігово_сіверщини, Архітектурна археологія, Культурно пізнавальний екскурс реліг туризм 

081 Право (ОС  Магістр) КРИМІНАЛІСТИКА, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС,  ТРУДОВЕ ПРАВО, ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВАЕкономічна теорія, Конституційне право, Фінансове право,  Менеджмент і маркетинг,  Юридична психологія,  Українознавство, Етнокультура, Історія Української Культури, Риторика, 

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ПРАВО, Силабус Трудове право, СИЛАБУС КРИМІНАЛІСТИКА,  СИЛАБУС КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, СИЛАБУС ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРУ, СИЛАБУС ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,  СИЛАБУС ІДПЗК ,СИЛАБУС ІДПУ,, СИЛАБУС СПОУ, СИЛАБУС НіН, Силабус Менеджмент, Силабус Фінансове право, Силабус Економ теорія, Силабус Конституційне право,  СИЛАБУС Етнокультура, СИЛАБУС Історія Культури України,Риторика Силабус
033 Філософія (ОС Магістр) Методика наукового дослідження, Історія міжнар віднос, Менеджмент освіти, Філософія  управління , Науково-Дослідна практика, Асистентська практика у ЗВО, Виробнича практика за фахом, Іноземна мова за проф спрям, Сучасні інформаційні технології, Педагогіка вищої школи  “Філософія”:

Філософські Основи Української Національної Ідеї, Пробеми людини в українській філософії., Методика Організації Філ Дискус, Філософія Патріотизму  

 Освітня програма (033)

МедіафілЧорна,Актуальні Проблеми Історії Української Філософії , Історія соц філ , Футурологія, Маніпуляція, Культура антроп ФілПравВибПроц,,ФілПравОсн,Соціологія культури ,СистКульт, Евристика,Філос гідності, Філософія Вищої Школи, Філософія Науки, МетТаТеорПробФіл, Філософія Освіти, Філосософія Політики,Викладання Філосовських Дисциплін