Робочі навчальні програми

Назва Освітньої Програми Нормативні Навчальні дисципліни (обов’язковий компонент) Вибірковий компонент Силабуси 
014 Середня освіта (Історія) (ОС Бакалавр)

 

 

Каталог вибіркових дисциплін 2020-2021 н.р  Освітня програма 2019 р.

Освітня програма 2020 р.

 

014 Середня освіта (Історія) (ОС Магістр)  “Правознавство”:

 “Українознавство та краєзнавчо-туристична робота”:

 

2021-2022 н.р Каталог Вибіркових дисципліни 014 ОС Магістр
032 Історія та археологія   (ОС Бакалавр) Каталог вибіркових дисципліни  2020-2021 р.
032 Історія та археологія   (ОС Магістр)  “ЕКІЦ, ЄС, КМТ”:

 

2021-2022 н.р  
081 Право (ОС  Бакалавр)

 

 

 

033 Філософія (ОС Магістр) “Філософія”:

 

2021-2022 н.р  

ВК 2 Актуальні проблеми історії укр. філософії Мельник А.І

ВК 3 Філософія культури Колесник О.С

ВК 4 Культурна та соціальна антропологія Чорна Л.С

ВК 5 Філософсько-правові основи виборчого процесу в Укр. Шеремет О.С

ВК 6 Феномен сміху в історії філософії та в сучасному філос. дискурсі Столяр М

ВК 8 Філософія гідності Костирєв А.Г

ОК 1Філософія вищої школи ЧорнаЛ.С

ОК 2 Методика науково-філософського дослідження Кислий А.О

ОК 3 Історія міжнародних відносин Соломенна Т.В

ОК 4 Менеджмент освіти Тимошко Г.М

ОК 9 Педагогіка вищої школи Кулик І.О

ОК 10 Методологічні та теоретичні проблеми філософії ЧорнаЛ

ОК 11 Філософія освіти Чорна Л.С

ОК 12 Філософія релігії Кислий А.О

ОК 13 Методика викладання філософських дисциплін у ЗВО Чорний О.О

 

033 Філософія (OC Бакалавр)  

 

 
054 Політологія (ОС Бакалаврат)