Робочі навчальні програми

Назва Освітньої Програми Нормативні Навчальні дисципліни (обов’язковий компонент) Вибірковий компонент Силабуси 
014 Середня освіта (Історія) (ОС Бакалавр)

 

 

Каталог вибіркових дисциплін 2020-2021 н.р  Освітня програма 2019 р.

Освітня програма 2020 р.

 

014 Середня освіта (Історія) (ОС Магістр)  “Правознавство”:

 “Українознавство та краєзнавчо-туристична робота”:

 

2021-2022 н.р Каталог Вибіркових дисципліни 014 ОС Магістр
032 Історія та археологія   (ОС Бакалавр) Каталог вибіркових дисципліни  2020-2021 р.
032 Історія та археологія   (ОС Магістр)  “ЕКІЦ, ЄС, КМТ”:

 

2021-2022 н.р  
081 Право (ОС  Бакалавр)

 

 

 

033 Філософія (ОС Магістр) “Філософія”:

 

2021-2022 н.р